Co to jest CVV/CVC i gdzie się znajduje?

Co to jest CVV/CVC i gdzie się znajduje?

Każdego roku usługi bankowe i związane z nimi płatności bezgotówkowe stają się coraz popularniejsze. Nikogo nie dziwią już płatności za pomocą telefonu, naklejki, zbliżeniowe. Płacenie kartą w internecie stało się swoistym standardem. Płatności te wykorzystują swoiste, dedykowane typowo dla nich zabezpieczenia, do których należą kody CVV i CVC. Między innymi właśnie dzięki nim regulowanie zobowiązań kartą przez internet stało się proste i bezpieczne. Wiele osób, nie zaznajomionych jeszcze z nowoczesną bankowością, zadaje sobie pytanie – co to jest CVV/CVC i gdzie się znajduje?

Co to jest kod CVV/CVC?

Kody CVV i CVC to nowoczesne zabezpieczenia przed nieautoryzowanym użyciem karty płatniczej w transakcjach zdalnych. Podanie tego kodu jest w chwili obecnej praktycznie niezbędne, przy dokonywaniu  każdej niemal operacji bezgotówkowej w sieci – o ile oczywiście wykorzystujemy do tego kartę płatniczą.

Dzięki zastosowaniu kodu sklep lub platforma internetowa, na której dokonujemy zakupu, jest w stanie jednoznacznie potwierdzić fakt posiadania danej karty. Jeżeli nie podamy kodu CVV/CVC lub podany kod będzie nieprawidłowy – transakcja nie dojdzie do skutku. Platformy płatności internetowych nie są jednak w stanie jednoznacznie zweryfikować na podstawie samego tylko kodu CVV lub CVC naszej tożsamości, należy więc przy posługiwaniu się nim zachować daleko idącą ostrożność.

Kod CVV i CVC – jakie środki ostrożności należy zachować przy ich używaniu/

Przede wszystkim – tak jak w przypadku innych danych karty, takich jak dane posiadacza, numer czy data ważności – nie należy nikomu podawać kodu. Należy pamiętać, że posiadacz kodu mógłby potencjalnie dopuścić się oszustwa finansowego – na przykład używając naszej karty do zakupu dóbr i usług na swoją rzecz. Potencjalnie chroni nas przed tym limit płatności, który możemy w zasadzie dowolnie ustalić w naszym banku, jednak limity te bywają niekiedy ustalane na stosunkowo wysokim poziomie.

Drugim aspektem jest stosowanie wszelkiego typu środków ostrożności przy korzystaniu z płatności internetowych. Przede wszystkim chodzi tu o korzystanie z zaufanych sklepów i platform zakupowych, unikania podawania danych karty w sytuacji, gdy korzystamy z publicznej sieci Wi-Fi (na przykład na dworcach kolejowych, w galeriach handlowych itp.), sprawdzanie, czy połączenia są szyfrowane protokołem https (pojawia się wówczas symbol kłódki w pasku przeglądarki). Warto również zadbać o bieżącą aktualizację oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego zwykle korzystamy.

Przede wszystkim należy jednak uważać na możliwość utraty danych karty w sposób najbardziej tradycyjny – nie należy ani kodów, ani też innych danych karty nadmiernie eksponować. Warto również zwracać uwagę na bankomaty – a w szczególności sprawdzać podczas wypłaty, czy nie znajdują się na nich dziwne, nietypowe elementy i urządzenia. Nie traćmy również naszej karty z oczu podczas dokonywania płatności w sklepie cze restauracji – w szczególności niepokój powinien wzbudzić fakt, że kelner lub sprzedawca zniknęli z naszą kartą na zapleczu na dłuższy czas. Żaden ze sprzedawców nie ma również prawa do żądania od nas podania kodu CVV lub CVC podczas zwykłych zakupów. Można się również spotkać z przypadkami zaklejania kodu CVC/CVV przez ostrożnych  – oczywiście materiałami, które można w późniejszym czasie usunąć. Operację taką można powtarzać wielokrotnie.

Inne niż kody CVV i CVC zabezpieczenia podczas płatności kartą w internecie

Obecnie banki, dostosowując się do zmieniających się warunków otoczenia, w tym uwarunkowań prawnych, coraz częściej wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia przy płatnościach internetowych. Najczęściej maja one postać kilkuetapowej weryfikacji transakcji.

W pierwszej fazie wprowadzamy tradycyjnie dane karty (imię i nazwisko posiadacza, numer karty, datę ważności oraz kod CVC lub CVV). Ta część służy weryfikacji tego, czy faktycznie jesteśmy w posiadaniu karty. W kolejnej fazie dochodzi do próby potwierdzenia tożsamości – najczęściej ma to formę prośby o zalogowanie się w aplikacji i potwierdzenie transakcji lub też jesteśmy proszeni o zalogowanie się – w podobnym celu – w stacjonarnej bankowości elektronicznej. Zdarza się również potwierdzenie za pomocą SMS-a, który wpisujemy w  odpowiednie okienko portalu.

Zabezpieczenia te można spotkać przede wszystkim przy pierwszych transakcjach wykonanych daną kartą w konkretnym sklepie lub na danej platformie e-handlu. Nie są może doskonałe, pozwalają jednak na zwiększenie stopnia bezpieczeństwa transakcji przy użyciu łatwych (z punktu widzenia klienta) środków.

Czym różni się kod CVC od kodu CVV?

Mówimy od dłuższego czasu o kodach CVC i CVV – czy jednak jest między nimi jakaś istotna różnica? Jak się okazuje, patrząc na to jako klienci banku, nie zauważymy żadnej. Kody maja taką samą postać i umieszczane są zwyczajowo w tych samych miejscach. Zasadnicze różnice powstają dopiero na etapie rozliczania transakcji, a więc już niejako poza naszą wiedzą.

Osoby zainteresowane temat zapewne zaciekawi informacja, że kod CVC to kod organizacji płatniczej Mastercard, natomiast kod CVV stosowany jest w przypadku kart rozliczanych przez VISA. Dodajmy również dla porządku, że karty American Express również posiadają kod o podobnej postaci i funkcji, oznaczony symbolem CID. Karty tej ostatniej organizacji są jednak stosunkowo rzadko spotykane w naszym kraju. Jeszcze rzadsze karty Maestro nie mają swojego oznaczenia.

Warto również wspomnieć o wariantach kodu CVV/CVC. Kody CVC1 i CVV1 umożliwiają jedynie płatności w placówkach stacjonarnych – nie jest możliwe posługiwanie się nimi w transakcjach zdalnych. Tego typu ograniczeń nie mają karty z kodami CVC2 i CVV2. Ponieważ bankowcom zależy na jak najszerszym stosowaniu wydawanych kart płatniczych i kredytowych (banki i organizacje płatnicze zarabiają na prowizji od każdej transakcji), standard CVV2 i CVC2 jest obecnie dominujący. Nie warto wszak ograniczać ilości miejsc, gdzie klient może zapłacić, przez odcięcie mu możliwości wykonywania płatności w internecie.

Jaką postać ma kod CVC/CVV?

Kod CVC i CVV, niezależenie od rodzaju, ma postać trzech cyfr. Dzięki niezbyt długiemu ciągowi zastosowanych znaków stosunkowo łatwo go zapamiętać. Dla większości osób nie będzie również problemem wpisanie go w odpowiednią rubrykę i dokonanie płatności w handlu elektronicznym.

Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się zapisywania osobno danych karty (w tym kodów CVC i CVV) na innych niż karta nośnikach, na przykład – na papierowych kartkach. Zwiększa to ryzyko posłużenia się kodem (i pozostałymi danymi) przez osobę niepowołaną.

Gdzie znajdują się kody CVV i CVC i jak je odnaleźć?

Kody CVV i CVC znajdują się najczęściej na odwrotnej stronie karty płatniczej – to jest po stronie przeciwnej niż dane posiadacza. W bezpośrednim sąsiedztwie karty znajdziemy: pasek magnetyczny oraz miejsce na podpis posiadacza lub użytkownika karty.

Od podanej zasady są jednak wyjątki – niektóre z nowoczesnych kart, wydawanych przez przedsiębiorstwa działające na styku bankowości i wysokich technologii (tak zwane fintechy) nie umieszczają kodu CVV/CVC na karcie; aby wykonać płatność konieczne jest najczęściej zalogowanie się do aplikacji. Co ciekawe, karty takie mają często jedynie jedną stronę wypełnioną danymi, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo transakcji w klasycznym handlu detalicznym: nikt nie jest w stanie odczytać danych karty i jej posiadacza podczas codziennych zakupów.

Obecnie możliwe technicznie jest również stosowanie kart kredytowych i płatniczych z dynamicznym kodem CVV/CVC. Jest on wówczas wyświetlany na niewielkim ekraniku, znajdującym się w tradycyjnym miejscu. Ze względów bezpieczeństwa kod ten zmieniany jest w regularnych odstępach czasu. W praktyce karty tego typu nie są jednak jeszcze zbyt popularne i należy je traktować bardziej jako ciekawostkę.

Osobną kwestią jest stosowanie kart wirtualnych – w ich wypadku wszelkie dane, potrzebne do dokonania płatności, występują najczęściej tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej – zwykle danych, potrzebnych do wykonania transakcji musimy szukać w odpowiednich zakładkach aplikacji. Ciekawą opcją jest też używanie jednorazowej karty wirtualnej – jej wszelkie dane, w tym kod CVV/CVC, są generowane dla potrzeb jednej tylko transakcji.

Czy płacenie z użyciem kodu CVC/CVC jest łatwe?

Odpowiedź na tak postawione pytanie może być tylko jedna – zdecydowanie tak. Transakcje z użyciem karty płatniczej w internecie odbywają się najczęściej w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że po zatwierdzeniu przez klienta transakcji następuje błyskawiczna weryfikacja w banku lub u innego wydawcy karty.

Jeżeli ten ostatni wyrazi zgodę – a przyczyną odmowy w praktyce może być jedynie brak wystarczających środków na koncie (jeżeli płacimy kartą debetową, wydaną do obsługi konta osobistego), przekroczenie limitu karty kredytowej (jeżeli to ją używamy do transakcji) lub przekroczenie dziennych lub miesięcznych limitów bezpieczeństwa transakcji – operacja dochodzi do skutku. Środki zostają zablokowane na koncie (lub na rachunku rozliczeniowym karty kredytowej), a sprzedawca może przystąpić do realizacji zamówienia.

W wielu platformach zakupowych istnieje możliwość zapisania karty, dzięki czemu – poza pierwszymi zakupami, gdzie, jak opisano nieco wcześniej, procedura użycia karty może być bardzo rozbudowana – wystarczy wybrać rodzaj płatności i potwierdzić zakup. Wpisywanie danych jest więc mocno ograniczone, co znacznie ułatwia i przyspiesza wszelkie transakcje.

Ile kosztuje używanie kodu CVC i CVV?

Używanie kart płatniczych, a więc również płatności z użyciem kodów CVC i CVV, nie wiążą się co do zasady z jakimkolwiek obciążeniem finansowym dla kupującego. Należy jednak zwrócić uwagę na regulację poszczególnych banków i instytucji wydających karty – w niektórych przypadkach można bowiem natknąć się na opłaty związane z transakcjami niektórych typów (np. za doładowanie innych kart, transakcje w portalach hazardowych lub opłacanie kartą kredytową rachunków w internecie). Zdecydowana większość transakcji w cyfrowym świecie z użyciem kodu CVV lub CVC, jest dla klienta bezpłatna.