Czym jest lokata inwestycyjna?

Czym jest lokata inwestycyjna?

Na rynku nie ma jednego doskonałego produktu inwestycyjnego, który byłby odpowiedni dla każdego. Przede wszystkim rodzaj inwestycji jest uzależniony od naszych preferencji. Do nich zaliczają się m.in.: skłonność do ryzyka, chęci zysków, długość okresu inwestowania, płynność kapitału oraz kwota, jaką dysponujemy. Wymienione czynniki, wpływają na to, jaki rodzaj inwestycji wybierzemy. Rynek oferuje nam wiele możliwości do inwestowania, dlatego każdy może wybrać coś dla siebie.

Do przynoszących zysk oraz w miarę bezpiecznych form inwestowania należą: lokaty terminowe, produkty strukturyzowane i fundusze inwestycyjne. Każdą z tych inwestycji można podzielić na kolejne grupy i podgrupy, w których istnieje wiele rodzajów produktów.

Lokata bankowa to umowa między bankiem a klientem, zawierana na pewien okres, po którym bank wypłaca zdeponowany kapitał oraz należne odsetki. W przypadku lokat, możemy mówić o minimalnym lub nawet zerowym ryzyku inwestycyjnym. Z tego powodu, można byłoby powiedzieć, że na lokacie nie da się stracić. Jednak przy obliczaniu zysków, trzeba także uwzględnić takie czynniki jak: podatek od dochodów kapitałowych oraz inflację. Często, może okazać się, że po obliczeniu realnego zysku z lokaty, klient wyjdzie na zero lub nawet straci. Dlatego niekiedy, lokaty traktuje się, jako przechowalnie pieniędzy. Za to, ceną jaką zapłaci klient, jest również czasowe zamrożenie kapitału. Przez okres trwania lokaty, jest możliwe wypłacenie oszczędności, ale pod warunkiem utraty naliczonych odsetek.

Innym sposobem na zainwestowanie jest lokata inwestycyjna. Jest to połączenie opcji oszczędzania oraz inwestowania kapitału. Na zyski z tego typu produktu składają się: pewne odsetki od oprocentowanego depozytu bankowego oraz przychody z inwestycji np. na giełdzie lub na rynku funduszy inwestycyjnych. Środki z lokaty inwestycyjnej są po części lokowane w zwykłych lokatach, a po części inwestowane na rynku kapitałowym. Wiąże się to z większym ryzykiem, jednak zyski w tym przypadku również mogą być większe. Lokata gwarantuje nam zwrot zainwestowanych środków, a kapitał ulokowany w jeden z instrumentów z rynku kapitałowego może powiększyć potencjalne zyski. Lokata inwestycyjna wymaga zaangażowania kapitału na okres ok. 2-3 lat.

Ostatnim oraz najbardziej ryzykownym sposobem na ulokowanie oszczędności jest fundusz inwestycyjny. Należy pamiętać, że na rynku istnieje wiele funduszy, które pozwalają dobrać odpowiedni poziom preferowanego ryzyka. Najbardziej ryzykownymi funduszami są fundusze akcji oraz fundusze surowców. Mogą one przynieść duże zyski, jednak trzeba liczyć się z większym ryzykiem utraty inwestowanego kapitału. Opłacalność funduszy inwestycyjnych zależy głównie od sytuacji na rynku. Dlatego, na inwestowanie w fundusz powinniśmy decydować się w przypadku, kiedy panuje dobra koniunktura na rynkach. Ograniczy to ryzyko. Dobrze jest również zaplanować, taką inwestycję na dłuższy czas, ponieważ zyski z funduszy mogą przyjść dopiero po okresie kilku lat.