Kredyt i pożyczka – poznaj ich różnice i podobieństwa

Kredyt i pożyczka – poznaj ich różnice i podobieństwa

Kredyt i pożyczka to obecnie jedne z najpopularniejszych produktów finansowych dostępnych na rynku. Dzięki nim możemy zyskać środki potrzebne na sfinansowanie naszych celów. Czy wiesz, co wyróżnia kredyty i pożyczki oraz jakie są między nimi podobieństwa oraz różnice?

Kredyt, czyli zobowiązanie na długi okres czasu

Kredyty to rodzaj zobowiązania, na którego udzielanie wyłączność mają banki. Tylko w tego typu instytucji możemy legalnie uzyskać środki pochodzące właśnie z kredytu. Podczas zaciągania kredytu dwie strony, czyli kredytodawca (bank) oraz kredytobiorca, podpisują umowę kredytową. Musi ona wskazywać m.in. cel kredytowania, kwotę zobowiązania, strony oraz warunki kredytu i związane z nim opłaty, np. prowizje czy jego oprocentowanie i wysokość rat. Co bardzo ważne, umowa kredytowa musi zostać sporządzona na piśmie. Kredyt może zaciągnąć zarówno osoba fizyczna, jak i firma.
Wyróżniamy trzy rodzaje kredytów, a mianowicie hipoteczny, konsolidacyjny oraz gotówkowy. Warto podkreślić, że kredyt możemy wziąć tylko na konkretny cel – kredyty hipoteczne to najpopularniejszy rodzaj tego zobowiązania, który zaciągany jest na cele mieszkaniowe, np. zakup czy budowę nieruchomości. Wszystkie regulacje dotyczące kredytów zawiera Prawo Bankowe.

Pożyczka, czyli co?

Pożyczka to zobowiązanie, którego może udzielić tak na prawdę każdy. I to właśnie jest największa różnica pomiędzy kredytem, a pożyczką. Prawo nie reguluje, kto może zostać pożyczkodawcą. Pożyczki mogą więc udzielić członkowie rodziny znajomi, jednak takie zobowiązanie najlepiej i najbezpieczniej jest zaciągnąć w instytucjach oraz firmach, które oferują tego typu produkt finansowy. Kolejną różnicą pomiędzy pożyczką, a kredytem jest to, że starając się o pożyczkę nie musimy uzasadniać, na jaki cel zostaną przeznaczone pieniądze. W ten sposób możemy uzyskać finansowanie, które pomoże nam zrealizować swoje plany, takie jak większy remont, wyjazd na wymarzone wakacje czy zorganizowanie wesela. W prawie nie znajdziemy także regulacji dotyczącej formy, w jakiej powinna być zawarta umowa o pożyczkę. To strony, za porozumieniem, decydują, czy ma ona być pisemna, czy też ustna. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli chcemy pożyczyć pieniądze, bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie spisanie umowy – w przypadku problemów łatwiej będzie nam dochodzić swoich praw. Ostatnim, bardzo ważnym aspektem z punktu widzenia pożyczkobiorcy jest kwestia prowizji oraz oprocentowania. W przypadku pożyczki nie są one obowiązkowe – mogą się pojawić, ale nie muszą. Przepisy dotyczące pożyczek znajdziemy w Kodeksie Cywilnym.

Kredyt, a może pożyczka? Wiesz już, jakie są najważniejsze różnice między tymi dwoma produktami finansowymi. Przed podjęciem decyzji, które zobowiązanie chcemy zaciągnąć, warto przede wszystkim sprecyzować cel, na który będzie nam potrzebne finansowanie i dokładnie przemyśleć wszystkie za i przeciw.