Osobiste zabezpieczenia kredytu

Osobiste zabezpieczenia kredytu

Banki, które udzielają kredytów coraz częściej decydują się na stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń. To dzięki nim ryzyko, które ponoszą w związku z pożyczeniem pieniędzy znacząco się zmniejsza. Zabezpieczenia kredytu dzieli się na osobiste i rzeczowe. Tym razem skoncentrujemy się na tych pierwszych.

Czym jest zabezpieczenie osobowe kredytu?

Zabezpieczenie osobowe wiąże się z osobistą odpowiedzialnością osoby, która decyduje się zabezpieczenia udzielić. Co to oznacza w praktyce? Za zadłużenie taka osoba odpowiada całym majątkiem, który posiada. Jeśli kredytobiorca przestanie spłacać swoje zobowiązanie, to wierzyciel ma prawo zwrócić się po należny mu kapitał. Warto pamiętać, że zabezpieczenie osobiste może odnosić się zarówno do osoby, która zaciągnęła kredyt, jak i do osób trzecich.

Jakie są formy zabezpieczenia osobistego?

Obecnie banki mają do dyspozycji kilka różnych form zabezpieczenia osobistego. W grę wchodzi między innymi:

  • przejęcie długu;
  • gwarancja bankowa;
  • weksel;
  • poręczenie;
  • przystąpienie do długu.

Każda z form jest inna, każda ma swoje wady i zalety.

Poręczenie formą zabezpieczenia kredytu

Chętnie stosowaną formą zabezpieczenia kredytu jest poręczenie. W grę wchodzą dwa poręczenie; wekslowe oraz na mocy przepisów wynikających z Kodeksu cywilnego. Chodzi o tak zwane żyrowanie kredytu. Decydując się na nie, musimy pamiętać, że kiedy kredytobiorca przestanie spłacać kredyt, zobowiązanie spadnie na nas. Jeśli będziemy unikać wywiązania się z ciążącego na nas obowiązku, musimy liczyć się z tym, że bank skieruje sprawę do sądu i uzyska nakaz egzekucji zadłużenia.

Poręczenie wekslowe określa się jako awal. W przypadku tej formy poręczenia awalista, czyli osoba, która podpisała weksel, zobowiązana jest do spłaty zadłużenia na równi z kredytobiorcą. Co ważne, jest to forma zabezpieczenia, której nie można odwołać. Zanim więc zdecydujemy się podpisać na taką formę poręczenia, należy się poważnie zastanowić.

Na czym polega gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa jest interesującym rodzajem zabezpieczenia. W jej przypadku rolę poręczyciela pełni bowiem bank. To bank zobowiązuje się do spłaty zadłużenia, jeśli kredytobiorca przestanie się wywiązywać ze swoich zobowiązań. Gwarancje bankowe nie są zabezpieczeniem dostępnym dla przeciętnego klienta banku. Najczęściej stosowane są w przypadku przedsiębiorców.

Zabezpieczenie kredytu chroni bank przed niemożnością odzyskania pożyczonych pieniędzy. Ich wielość pozwala na dopasowanie zabezpieczenia do udzielanego kredytu.