Czym jest kredyt konsumencki?

Czym jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki często utożsamiany jest z kredytem gotówkowym. Mimo, że produkty te są do siebie bardzo podobne, to jednak kredyt konsumencki nie równa się kredytowi gotówkowemu. To rozwiązanie przeznaczone jest na prywatne wydatki konsumenta, które nie będą związana z jego pracą. Poza tym cel jest dowolny. Zobacz czym jest kredyt konsumencki. 

Kredyt konsumencki: co to jest?

Kredyt konsumencki obejmuje kilka produktów finansowych. Udzielany jest na prywatne wydatki konsumenta, które nie są związana z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeśli bierzemy kredyt na kupno domu, remont mieszkania i tym podobne rzeczy, to mamy do czynienia z formą kredytu konsumenckiego. Innymi słowy kredyt konsumencki możemy zaciągnąć tylko na prywatne wydatki. Jak sama nazwa wskazuje ten produkt finansowy przeznaczony jest dla konsumenta. Jest to płatne zobowiązanie finansowe i niezabezpieczone hipotecznie. 

Definicja kredytu konsumenckiego określona jest w ustawie z 12 maja 2011 roku. Zgodnie z nią maksymalna kwota kredytu konsumenckiego może osiągnąć 255 550 zł. Jeżeli kredyt zaciągamy w obcej walucie, to pożyczona kwota musi być równowarta wartości w złotówkach. W ustawie zostały określone także umowy kredytowe, które mogą być uznane za kredyt konsumencki. Należą do nich:

  • umowa pożyczki,
  • umowa o odroczenie konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia,
  • umowa o kredyt odnawialny,
  • umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
  • umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.

Decydując się na kredyt konsumencki pamiętać o  kilku istotnych kwestiach. Porównując oferty zwróć uwagę na RRSO, oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje oraz całkowity koszt kredytu konsumenckiego. 

Co nie jest kredytem konsumenckim? 

Skoro już wiemy czym jest kredyt konsumencki, to warto także wymienić produkty, które nie zaliczają się do tego grona. Pod pojęciem kredytu konsumenckiego nie znajdziemy: kredytów hipotecznych, umowy o świadczenie usług maklerskich, umowy o leasing, zobowiązań, w przypadku których konsument nie płaci oprocentowania oraz nie ponosi innych kosztów związanych z ich udzieleniem i spłatą; kredytów wynikających z ugody sądowej i ugody będącej wynikiem postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich; kredytów udzielanych pracownikom bez oprocentowania oraz odwróconych kredytów hipotecznych.