Rodzaje kredytów

Rodzaje kredytów

Kredyty

Kredyty są formą finansowania, które jest wykorzystywane przez osoby osoby prywatne, firmy i organizacje w celu zdobycia funduszy na przeprowadzenie pewnych działań takich jak inwestycja w nieruchomość, zakup profesjonalnego sprzętu do pracy czy też opłacenie drogiego szkolenia. Kredyty są zazwyczaj udzielane z należnymi odsetkami lub w ramach promocji ratalnych, dla przykładu, na zakup sprzętu elektronicznego, który bardzo często można kupić bez oprocentowania. Pożyczki są bardzo powszechne w prawie wszystkich krajach świata, ponieważ dają one ludziom o różnych dochodach możliwość dostępu do gotówki lub drogich przedmiotów, co byłoby niemożliwe bez skorzystania z pożyczki. Istnieje wiele różnych rodzajów pożyczek i ważne jest, aby być świadomym w temacie rodzajów sposobów finansowania.

Kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne lub kredyty inwestycyjne są wykorzystywane do zakupu dóbr trwałych a także ruchomości oraz nieruchomości, które zazwyczaj wymagają dużych kwot kapitału. Kredyty konsumenckie mogą być oferowane przez banki lub pożyczkodawców pozabankowych, w tym osoby prywatne. Karta kredytowa jest kartą płatniczą wydawaną użytkownikom (posiadaczom karty) jako metoda płatności, która umożliwia zakupy za mniejsze kwoty z kredytowaniem w dowolnym momencie. W przeciwieństwie do standardowej karty płatniczej, saldo karty kredytowej pozwala na płatności w określonym limicie kredytowym – nawet jeśli saldo konta jest równe zeru. Karta kredytowa różni się od karty płatniczej tym, że karta płatnicza wymaga, aby saldo było dodatnie w celu dokonania zakupu. Wyjątkiem jest karta debetowa, która pozwala skorzystać z krótkoterminowego, nieoprocentowanego wsparcia finansowego.

Możliwość skorzystania z kredytu jest istotnym elementem aktywności gospodarczej w wielu krajach. Pozwala on ludziom na rozłożenie konsumpcji w czasie, a w wielu przypadkach na jej jednoczesne zwiększenie. W ten sposób kredyt konsumpcyjny prowadzi do tworzenia wartości nadwyżkowej, co zwiększa dochód narodowy i pozytywnie wpływa na gospodarkę światową.

Świadome skorzystanie z kredytu

Pożyczki gotówkowe mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak poprawa zdolności kredytowej, konsolidacja zadłużenia, przeprowadzka do nowego miasta lub zakup samochodu, remont w domu, inwestycję na emeryturę lub opłacenie wydatków edukacyjnych. Finansowanie jest zapewniane przez wielu kredytodawców, którzy zazwyczaj kierują się własnymi zasadami i mają własną politykę dotyczącą warunków kredytowania – szczególnie jeśli chodzi o banki. Ważnym jest, aby wiedzieć w jaki sposób można świadomie skorzystać z kredytu i nie wpaść w pułapkę finansową

  • Należy Upewnić się, że posiadana zdolność kredytowa oparta jest na realnych obliczeniach finansowych. Dodatkowo, bank, od którego zamierza się zaciągnąć pożyczkę ma warunki, które należy spełnić przed skorzystaniem z finansowania. Większość banków wymaga zdolności kredytowej, która będzie w stanie zabezpieczyć pożyczkę. To znaczy, że osoby z mniejszymi dochodami nie będą w stanie uzyskać kredytu hipotecznego o dużej wartości. Oceniane jest to w oparciu o skalę FICO, która, określa zdolność kredytową – z reguły wymagane jest 625 punktów w skali FICO przed zatwierdzeniem wniosku.
  • Niekiedy oferty kierowane do osób indywidualnych czy też firm są oparte na lepszych warunkach niż kredyty pozabankowe. Pożyczka prywatna ma swoje wady w porównaniu do innych rodzajów finansowania. Oprocentowanie jest często wyższe niż w przypadku kredytów hipotecznych i samochodowych, co sprawia, że spłaty są droższe. Dodatkowo takie pożyczki również są zależne od stóp procentowych czy też zmiennego wskaźnika WIBOR.
  • Świadome korzystanie z kredytów jest istotnym elementem zarządzania majątkiem. W przeciwieństwie do akcji, obligacji i innych papierów wartościowych, kredyt nie jest płynny. Nie można go po prostu wymienić na gotówkę. Zdolność do korzystania z niego jest poważnie ograniczona przez warunki dochodowe, a także przez fakt, że każdy wzrost zadłużenia powoduje pogorszenie punktacji FICO (skala, która określa zdolność kredytową)
  • Pożyczki osobiste, karty kredytowe i kredyty konsumenckie mogą zapewnić zastrzyk gotówki, który niekiedy jest potrzebny na niespodziewane rachunki, wakacje lub remont. Nie można jednak dać się zwieść przekonaniu, że pożyczanie jest lepsze niż oszczędzanie. Jak w przypadku wszystkich instrumentów finansowych, nie ma żadnych gwarancji (chyba, że kredyt został dodatkowo ubezpieczony np. w sytuacji nagłego pogorszenia zdrowia lub utraty możliwości do pracy)
  • Przed zdecydowaniem się na kredyt należy zrozumieć w jaki sposób funkcjonuje i jakie będą finalne opłaty. Generalnie, należy zrozumieć, że każda forma kredytowania ma swoje wady i zalety, które mogą mieć zasadnicze znaczenie przy wyborze.

Kredyt konsumencki

Dobry kredyt ma zasadnicze znaczenie dla jakości życia danej osoby. Tak wiele aspektów współczesnego życia jest związanych z kredytami. Dobry wynik zdolności kredytowej stał się oznaką godnego zaufania obywatelstwa. Osoby posiadające zdolność kredytową korzystają z większej wygody, niższych kosztów i lepszej obsługi. Ocena kredytowa to działanie oparte na czynnikach, które przewidują ryzyko niezapłacenia rachunków. Ocena zdolności kredytowej pozwala bankom obiektywnie ocenić, na ile dana osoba lub firma jest godna zaufania jako partner gospodarczy.

Kredyt konsumencki oznacza pożyczanie pieniędzy na zakup rzeczy. Może przybierać różne formy, takie jak karta kredytowa lub pożyczka ratalna. Kredyt może być również udzielany w formie leasingu lub wynajmu na własność. Jedną wspólną cechą wszystkich tych rodzajów kredytów jest to, że wykorzystują one przyszłe dochody jako zabezpieczenie w celu uzyskania dodatkowych środków.

Kredyty konsumenckie są niezabezpieczone i pożyczkobiorca nie musi zapewniać zabezpieczenia lub jakiegokolwiek rodzaju zabezpieczenia finansowego na rzecz pożyczkodawcy. Tego typu pożyczki są zazwyczaj małe, osobiste, takie jak małe pożyczki z banku, unii kredytowych i innych określonych kredytodawców. W przeciwieństwie do tego, pożyczka hipoteczna jest zabezpieczona przez dom lub nieruchomość. Pożyczkobiorca umieszcza kapitał własny w domu lub nieruchomości jako zabezpieczenie na korzyść pożyczkodawcy, podczas gdy on akceptuje kredyt na sfinansowanie zakupu. Pożyczki konsumenckie obejmują pożyczki oparte na lichwie, pożyczki na dzień wypłaty i pożyczki pod zastaw nieruchomości. Kredyt inwestycyjny może być uzyskany w celu sfinansowania możliwości inwestycyjnych w celu generowania przyszłych dochodów. Do tego typu pożyczek zalicza się pożyczki biznesowe i pożyczki pod zastaw domu, przy czym konsumenci zaciągają pożyczki pod zastaw domu, aby skonsolidować wszystkie swoje długi w jedną pożyczkę i spłacić ją jednorazowo, zamiast płacić odsetki od każdego pojedynczego długu

Kredyt konsumencki jest terminem używanym do opisania każdego rodzaju pożyczki, która dotyczy konsumenta i dłużnika. Termin ten obejmuje wiele rodzajów umów kredytowych, w tym między innymi: kredyty hipoteczne, kredyty mieszkaniowe i linie kredytowe, kredyty samochodowe, karty kredytowe, zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym, kredyty i leasingi na łodzie, kredyty studenckie i inne kredyty edukacyjne, zobowiązania kredytowe lub linie kredytowe dla firm lub przedsiębiorstw są przykładami umów o kredyt konsumencki.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest instrumentem dłużnym wykorzystywanym przez kredytobiorcę do zakupu domu, wyremontowania nieruchomości czy też zakupu mieszkania. Pożyczkobiorcą, czyli dłużnikiem, jest właściciel domu, który otrzymuje fundusze od pożyczkodawcy (zazwyczaj instytucji), w celu sfinansowania zakupu. W transakcji hipotecznej często pojawia się obowiązek wniesienia wkładu własnego, który z reguły wynosi od 10 do 30% wartości kredytu. Należy jednak traktować Kredyty hipoteczne jako skomplikowane narzędzia finansowe, które niekiedy zmieniają życia osób, które z nich korzystają. Ten rodzaj kredytu bardzo często umożliwia zakup pierwszego domu lub mieszkania młodym ludziom. Generalnie, hipoteka jest rodzajem finansowania stosowanego jako zabezpieczenie na aktywach, najczęściej przy zakupie nieruchomości. Hipoteka jest warunkowym przeniesieniem własności nieruchomości wykorzystywanej jako zabezpieczenie spłaty kredytu. W wielu jurysdykcjach posiada ona zabezpieczenia dotyczące praw wierzyciela do zajęcia i uzyskania długu kredytobiorcy w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań. To znaczy, że jest ona zabezpieczona przez daną nieruchomość, a także przez akcje, obligacje, certyfikaty depozytowe, rachunki oszczędnościowe i inne aktywa posiadane przez kredytobiorcę. Kredytobiorca, którym może być osoba fizyczna lub firma, zgadza się na dokonywanie miesięcznych płatności przez określony czas. Długość kredytu, który w momencie zakończenia spłaca w całości kredyt hipoteczny, zależy od kilku czynników. Należą do nich wielkość i okres spłaty kredytu hipotecznego, obowiązujące stopy procentowe oraz wartość nieruchomości w momencie jej zakupu.

Kredyt hipoteczny jako inwestycja

Kredyty hipoteczne to kredyty zazwyczaj wykorzystywane do zakupu domów, choć termin ten może być również używany w odniesieniu do zakupów inwestycyjnych, takich jak nieruchomości komercyjne. Jest to sposób na uzyskanie finansowania nieruchomości przy jednoczesnym podziale części ryzyka z kredytodawcą poprzez wykorzystanie ubezpieczenia hipotecznego dla kredytów długoterminowych lub dużych zaliczek. Kredytodawca, czyli odbiorca kredytu hipotecznego, nazywany jest bankierem hipotecznym i zajmuje się papierami wartościowymi zabezpieczonymi hipoteką. Kredyty hipoteczne nie zawsze są oparte na zabezpieczeniu. Zazwyczaj są to kredyty bez regresu, które nie wymagają zajęcia aktywów w przypadku niewywiązania się kredytobiorcy ze zobowiązań.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych

Jest wiele czynników mogących odgrywać rolę w określaniu oprocentowania kredytów hipotecznych, ale najważniejszy wpływ ma relacja pomiędzy stopą zwrotu oferowaną firmom finansowym poprzez pożyczanie pieniędzy a stopą zwrotu, jaką mogą one zaoferować swoim własnym inwestorom. Jeśli ta pierwsza jest wysoka, kredytodawcy pozycjonują się tak, aby zarobić więcej pieniędzy, co spowoduje, że będą oni naliczać niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych i konkurować o klientów oferując lepsze oferty. W takiej sytuacji kredytobiorcy czują się bezpieczni i pewni spłacalności kredytów wraz z odsetkami, czyli są skłonni do złożenia wniosku o kredyt. Ta zależność gwarantuje, że oprocentowanie kredytów hipotecznych pozostanie na stosunkowo stabilnym, niskim poziomie tak długo, jak inwestorzy będą w stanie uzyskać wyższe zyski z innych narzędzi finansowych niż z inwestycji w kredyty hipoteczne.

Stopy procentowe, które kredytodawcy pobierają od kredytów hipotecznych podlegają negocjacjom i różnią się w zależności od banku. Ogólnie rzecz biorąc, banki udzielają pożyczek na wyższe oprocentowanie niż bank płaci swoim deponentom za ten sam okres. Zasadą stosowaną przez inwestorów jest to, że w przypadku kredytów mieszkaniowych o stałym oprocentowaniu na 30 lat, kredytobiorcy mogą oczekiwać, że zapłacą około 3% więcej niż płaci kredytodawca za kredyt.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to rodzaj finansowania, który umożliwia kredytobiorcy dokonanie inwestycji, w tym zakup lub ulepszenie składnika majątku. Jak sama nazwa wskazuje, kredyt inwestycyjny jest podobny do zwykłego kredytu konsumpcyjnego, z tą różnicą, że pieniądze są wykorzystywane do zakupu akcji i obligacji. Pożyczkodawca otrzymuje następnie raty kredytu wraz z odsetkami (zazwyczaj w ustalonych odstępach czasu) w postaci dywidendy. W ten sposób można wykorzystać akcje jako zabezpieczenie i jednocześnie otrzymywać regularne kwoty kapitału, które można przeznaczyć na kolejne inwestycje.
Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego udzielanego przez bank lub osoby fizyczne jest nieruchomość, taka jak grunt, dom lub budynek komercyjny. Istnieje wiele powodów, dla których można uzyskać kredyt inwestycyjny. Zazwyczaj głównym celem kredytobiorcy jest wykorzystanie kapitału własnego nieruchomości na inne inwestycje, które mogą generować przepływy pieniężne.

Generalnie, głównym celem tego kredytu są cele inwestycyjne – nieruchomości inwestycyjne, papiery wartościowe, aktywa finansowe czy też inne formy inwestycyjne, które w przyszłości mogą przynieść dodatkowy dochód. Każda transakcja, która niesie ze sobą ryzyko finansowe, może być uznana za inwestycję. Niektóre inwestycje, zwane akcjami i obligacjami, dają prawo własności do firmy lub korporacji. Inne, takie jak nieruchomości, przyznają prawa do własności fizycznej.

Banki zazwyczaj oferują pożyczki inwestycyjne głównie dla firm rozpoczynających działalność i chcących zapewnić sobie dynamiczny rozwój. Najbardziej powszechnym rodzajem pożyczki biznesowej jest długoterminowa pożyczka inwestycyjna, której okres spłaty wynosi nawet kilkanaście lat. Pożyczka długoterminowa daje wystarczająco dużo czasu na wygenerowanie potrzebnego przepływu gotówki i uzyskanie dodatkowego finansowania z tytułu zwrotów z inwestycji.

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem przeznaczonym na spłatę szeregu mniejszych długów, zazwyczaj w formie bezpiecznego kredytu, którego celem jest wyjście z pułapki finansowej jaką jest zadłużenie w wielu instytucjach pozabankowych oferujących krótkoterminowe, ale wysoko oprocentowane pożyczki. Finansowanie konsolidacyjne jest również czasami określane jako “konsolidacja zadłużenia kredytowego” lub “konsolidacja pożyczek studenckich”, jednak mają one różne znaczenia. Taki kredyt ma formę jednej stałej płatności miesięcznej, która łączy wszystkie poprzednie zobowiązania i pomaga zachować ciągłość spłat zamiast płacić każdą wysoko oprocentowaną ratę z osobna. Najczęstszym rodzajem kredytu konsolidacyjnego jest wyjście z pułapki finansowej, która pojawiła się po skorzystaniu z wielu tzw. chwilówek. Generalnie, banki oferują pożyczki konsolidacyjne z obniżonym oprocentowaniem. Miesięczna spłata tych pożyczek staje się mniejsza niż suma wszystkich poprzednich płatności, co czyni tę pożyczkę popularną wśród konsumentów chcących naprawić swoją pozycję finansową.

Z kredytów konsolidacyjnych korzystają zarówno zadłużone firmy jak i osoby prywatne. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że na rynku, oprócz banków istnieje wiele firm, które pomagają ludziom w wyjściu z zadłużenia. Niektóre z tych firm posiadają strony internetowe, na których konsumenci mogą przeglądać informacje i ubiegać się o doradztwo finansowe.

Karta kredytowa

Karta kredytowa jest kartą wydawaną użytkownikom i pełni rolę metody płatności. Pozwala ona posiadaczowi na płacenie za towary i usługi na podstawie salda kredytowego. Do karty kredytowej zawsze dołączona jest umowa, która określa warunki jej użytkowania, głównie dotyczące tego, ile pieniędzy użytkownik może wydać przy jej użyciu, w jakim terminie musi zapłacić całą kwotę i z jakim oprocentowaniem. Karta ta może być używana wszędzie, gdzie akceptowane są karty debetowe i płatnicze, wystarczy terminal, który umożliwi płatność. Karta kredytowa pozwala jej posiadaczowi na zakup towarów i usług na kredyt, zazwyczaj za symboliczną opłatą przewyższającą wartość nominalną karty.