Wspólne elementy pożyczek i kredytów

Wspólne elementy pożyczek i kredytów

Zarówno pożyczki, jak i kredyty gotówkowe posiadają wiele cech charakterystycznych, na które warto zwrócić szczególną uwagę, jeśli zastanawiamy się nas zaciągnięciem tego typu zobowiązania.

Niewątpliwie należy zwrócić uwagę na oprocentowanie kredytu i dowiedzieć się o wszystkie koszty, jakie są związane z zobowiązaniem, które planujemy zaciągnąć. Zgodnie z zasadą, kto pyta nie błądzi, należy wyciągnąć wszelkie informacje od przedstawiciela bankowego, by w przyszłości nie zdziwić się dodatkowymi kosztami., np. prowizją za uruchomienie.

Bardzo istotna jest kwestia spłaty kredytu. Zwyczajowo spłaca się ją w ratach, należy więc uzyskać informacje na temat tych rat. Ile ich jest oraz jakiej są wysokości. Często raty ustalane są w formie malejącej lub rosnącej, zależnie od woli kredytobiorcy. Ważne jest również, by dowiedzieć się, czy możemy dokonać wcześniejszej spłaty naszego kredytu, czy ponosimy w takim wypadku dodatkowe koszty, oraz co się stanie, jeśli będziemy chcieli odroczyć spłatę kredytu. Wiele banków pozwala na odroczenie nawet trzymiesięczne, bez dodatkowych kosztów.

Warto również zapytać się o ubezpieczenie, jego szczegóły i wszelkie koszty z tym związane.

Należy również dowiedzieć się, jakie dokumenty będziemy musieli przedstawić, by móc ubiegać się o kredyt. Niektóre banki wymagają tylko i wyłącznie dowodu osobistego, inne zaś do udzielenia kredytu potrzebują zaświadczenia o osiąganych przed kredytobiorcę dochodach. Często również wymagana jest obecność poręczyciela, jednak nie zawsze. Wiele banków wychodząc naprzeciw klientom, rezygnuje z tej opcji, dzięki czemu zachęca potencjalnych klientów do zaciągnięcia kredytu właśnie w ich placówce.

Przed podpisanie umowy, warto ją oczywiście przeczytać. Bank nie będzie próbował przed nami zataić informacji, jednak bardzo często sami klienci nie do końca orientują się w tym, co podpisują. Dlatego dokładne przeczytanie i zrozumienie umowy jest bardzo ważnym elementem przy zaciąganiu kredytu.