Ubezpieczenie OC – co to jest?

Ubezpieczenie OC – co to jest?

Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, to rodzaj polisy, który musi wykupić każdy właściciel samochodu. Jest to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które może ochronić Twoją własność w momencie, gdy jesteś zobowiązany do pokrycia szkody, której jesteś sprawcą lub w razie niewywiązania…

Read More