Sposoby na odzyskanie długu

Sposoby na odzyskanie długu

Ilość dłużników w Polsce rośnie w dużym tempie. Powodów, które mają wpływ na taką tendencję jest wiele. Natomiast z pewnością można zaliczyć tutaj: utratę pracy, bądź przedłużającą się chorobę. Oczywiście powodów tych jest znacznie więcej. Natomiast każda osoba, która kiedykolwiek pożyczyła komuś pieniądze wie, jak bardzo ważne jest, aby zostały one zwrócone z powrotem. Dlatego przedstawimy Państwu kilka sposób na skuteczną walkę z dłużnikami.

Przekazanie długu do wewnętrznej firmy windykacyjnej

Firmą windykacyjną określa się nic innego, jak działalność, której zadaniem jest większe zmobilizowanie dłużnika do uregulowania swojego zaległego zobowiązania. W Polsce funkcjonuje bardzo duża ilość firm o takim charakterze. W związku z tym nie będzie problemu wybrać taką, która w największym stopniu będzie nam odpowiadała. Firmy windykacyjne stosują różnego rodzaju sposoby, aby zmusić dłużnika do zaprzestania zwłoki w regulowania swoich zobowiązań finansowych. Do sposób tych można zaliczyć między innymi: wykonywanie telefonów o dużej częstotliwości, wysyłanie sms-ów, wysyłanie wiadomości na pocztę elektroniczną, wysyłanie upomnień pisemnych na adres zameldowania, jak również odwiedziny windykatora terenowego.

Umieszczenie dłużnika na giełdzie długów

Dłużnika umieścić na giełdzie długów może każdy wierzyciel. Bez względu na to, czy jest to osoba prywatna, czy też instytucja finansowa. Nie trzeba czekać długiego okresu czasu, aby móc takiego działania się podjąć. Bowiem nie ma żadnych przepisów, które by to regulowały. Wobec tego, dłużnika możemy umieścić na takiej giełdzie nawet, jeżeli spóźnia się ze spłatą jeden dzień. Działanie takie w odpowiedni sposób przyczynia się do zmobilizowania dłużnika, aby w jak najkrótszym czasie uregulował swoje zobowiązanie, ponieważ informacja o zadłużeniu jest widoczna publicznie. Do publicznej wiadomości są podane przede wszystkim takie informacje jak: imię, nazwisko i miejscowość dłużnika, kwota zaległego zobowiązania, jak również informacja o tym, kto jest wystawcą długu. Oczywiście wystawienie informacji o istniejącym długu ma za zadanie nie tylko zmobilizowanie dłużnika do jego uregulowania, ale również stwarza sposobność do sprzedaży takiego długu innemu podmiotowi. Kwota zaproponowana przez kupującego dług jest zawsze uzależniona od trzech czynników, a mianowicie od tego: jak długo występuje zaległość w spłacie, czy na długu nie ciąży egzekucja komornicza, jak również od tego, czy dług jest bezsporny. Umieszczenie dłużnika na giełdzie długów może nastąpić bez wcześniejszego poinformowania go o zaistnieniu takiej sytuacji.