Zdolność kredytowa i sposoby na jej podniesienie – kredyt hipoteczny

Zdolność kredytowa i sposoby na jej podniesienie – kredyt hipoteczny

Posiadanie własnego mieszkania lub domu jest jednym z celów do spełnienia którego dąży większość ludzi. W związku z wysokimi kosztami jakie ponosi się wynajmując nieruchomość, wiele osób dąży do uzyskania sposobu finansowania jakim jest kredyt hipoteczny. Szacuje się że blisko 80% nieruchomości jest finansowana za pomocą kredytu hipotecznego. Kredyt ten stanowi obecnie atrakcyjną formę, biorąc pod uwagę stale rosnące ceny mieszkań i domów a także niskie koszty oprocentowania i otrzymania kredytu.

Nie zawsze jednak bank udzieli pozytywnej decyzji na wniosek pożyczkobiorcy lub udzieli kredytu w mniejszej kwocie niż wnioskowana. W tym przypadku warto wiedzieć jakie czynności warto podjąć, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie kredytu oraz podniesienie zdolności kredytowej.

Czym jest zdolność kredytowa?

Uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej jest niezbędnym warunkiem do otrzymania kredytu. Stanowi ona maksymalną wysokość kwoty jaką można przeznaczyć na spłatę udzielonego zobowiązania przez określoną instytucję finansową np. bank. Zdolność kredytowa wpływa bezpośrednio na ostateczną wysokość udzielanej pożyczki. Bank lub instytucja pożyczkowa oceniając zdolność kredytową bierze pod uwagę wiele czynników do których zaliczyć można wysokość dochodów pożyczkobiorcy, systematyczność ich uzyskiwania, sposób ich uzyskiwania (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne, własna działalność gospodarcza), stan cywilny i ilość osób w gospodarstwie domowym, historia kredytowa oraz obecne zobowiązania finansowe. Na zdolność kredytową wpływa także okres kredytowania oraz wybór wysokości spłacanych rat.

Jak podnieść swoją zdolność kredytową?

Podniesienie zdolności kredytowej pozwoli na uzyskanie większej kwoty kredytu na zakup wymarzonej nieruchomości. Istnieje kilka sposobów istotnie wpływających na jej zwiększenie:

– posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. W tym przypadku należy wykazać bankowi że wnioskodawca rzetelnie spłacał dotychczasowe zobowiązania w postaci innych kredytów, rat na sprzęt lub z posiadanych kart kredytowych. Spłacanie swoich zobowiązań w terminie pozwoli na ocenę przez bank że pożyczkobiorcy można ufać,

– wkład własny w odpowiedniej wysokości. Im niższy wkład własny, tym niższa ocena zdolności przez bank. Warto odłożyć odpowiednio wysoką sumę która pozwoli uniknąć konieczności wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz podniesie wiarygodność w oczach banku,

– większa liczba kredytobiorców. Samodzielne korzystanie z kredytu hipotecznego jest w oczach banku obarczone dużym ryzykiem. Większą zdolność uzyskuje się w przypadku dwóch kredytobiorców, którymi mogą być małżonek, partner lub rodzic,

– wybór dłuższego okresu kredytowania oraz rat równych. Oba przypadki to mniejsze ryzyko dla banku oraz większe prawdopodobieństwo terminowego spłacania rat przez dłużnika.