Czym jest BIG?

Czym jest BIG?

BIG jest to nic innego, jak Biuro Informacji Gospodarczej. Biuro Informacji Gospodarczej charakteryzuje się tym, że głównym celem tej instytucji jest w szczególności gromadzenie, przechowywanie, ale również udostępnianie dany o dłużnikach. Wszelkie dane przekazywane do Biura Informacji Gospodarczej są za pomocą podmiotów, które mają podpisaną stosowną umowę z tą instytucją.

Co należy zaliczyć do regulacji prawnych Biura Informacji Gospodarczej?

Do regulacji prawnych Biura Informacji Gospodarczej należy zaliczyć przede wszystkim:

  • Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczej oraz wymianie danych gospodarczych

Kto ma możliwość przekazywania danych do Biura Informacji Gospodarczej?

Do Biura Informacji Gospodarczej dane mogą przekazywać: przedsiębiorcy, dostawy energii elektrycznej, firmy telekomunikacyjne, dostawcy telewizji kablowej, bank, firmy pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, gminy, sądy, wierzyciele wtórni, jak również osoby fizyczne.

Jakie rodzaje danych trafiają do Biura Informacji Gospodarczej?

Jeżeli chodzi o rodzaje danych, które trafiają do Biura Informacji Gospodarczej to można do nich zaliczyć przede wszystkim wszelkie czynności odnoszące się zobowiązań kredytowych. Czas ten liczy się od momentu udzielenia danego kredytu, aż do momentu całkowitej spłaty. Oczywiście należy zaznaczyć, iż długość przechowywania danych o dłużniku w Biurze Informacji Gospodarczej jest uzależniona od terminowości spłat. Biuro Informacji Gospodarczej udostępnia imię i nazwisko dłużnika (bądź pełną nazwę jego działalności), miejscowość, kwotę zadłużenia, jak również informację o tym, na rzecz jakiego podmiotu nastąpiło zadłużenie.

W jakich przypadkach dane dłużnika mogą trafić do Biura Informacji Gospodarczej?

Aby dane dłużnika trafiły do Biura Informacji Gospodarczej muszą zostać spełnione następujące przesłanki, do których należy zaliczyć:

  • minimum 200 zł zadłużenia dla osób fizycznych
  • minimum 500 złotych zadłużenia dla osób prawnych
  • termin uregulowania zobowiązania przekroczył 30 dni
  • upłynęło 30 dni od chwili wysłania do dłużnika wezwania do zapłaty

Oczywiście w każdym przypadku, gdy nasze dane zostały przekazane do Biura Informacji Gospodarczej, a nasze zobowiązanie zostało już spłacone – wierzyciel ma obowiązek usunięcia wpisu o zadłużeniu w terminie 14 dni od chwili otrzymania całej płatności. Natomiast, gdy nie uregulujemy długu to Biuro Informacji Gospodarczej ma obowiązek udostępniać nasze zadłużenie przez 6 lat w przypadku konsumentów oraz przez 10 lat w przypadku przedsiębiorców.