Zdolność kredytowa – czym jest i jak ją zwiększyć?

Zdolność kredytowa – czym jest i jak ją zwiększyć?

Zdolność kredytowa jest pojęciem, które z pewnością choć raz obiło się o uszy każdemu, kto kiedykolwiek ubiegał się o nawet drobną pożyczkę. Pojęcie to zostało dokładnie zdefiniowane w ustawie Prawo bankowe i oznacza nic innego jak zdolność do spłacania zaciągniętego zobowiązania czy zobowiązań razem z odsetkami w określonym terminie, zazwyczaj określonym w umowie. Ciężar dowodu w tym przypadku spoczywa na kliencie, który musi dostarczyć bankowi wszelkie potrzebne informacje i dokumenty niezbędne do dokonania oceny wiarygodności zainteresowanego.

Jak więc widać, określenie to można wytłumaczyć w dwóch niezbyt skomplikowanych zdaniach, nie oznacza to jednak absolutnie, że wykazanie, iż posiada się zdolność kredytową jest zadaniem łatwym. W rzeczywistości zdolność kredytowa zależy od mnóstwa czynników różnej natury, dlatego przed udaniem się do działu obsługi kredytobiorców warto dopełnić wszystkich niezbędnych formalności, aby oszczędzić stresu sobie i innym ludziom.

Jak sprawdzić, czy ma się szansę na kredyt?

Oczywiście bank nie ocenia w sposób zupełnie dowolny czy dany klient ma szanse na uzyskanie wsparcia finansowego. Przy ocenie wiarygodności kredytobiorcy brane są pod uwagę dokładnie określone w regulaminie czynniki, których występowanie lub jego brak należy udowodnić, przedkładając odpowiednie dokumenty. Zdolność kredytowa analizowana jest w oparciu o wartości, dzięki którym pracownik banku oblicza czy przydzielenie pożyczki w konkretnym przypadku wydaje się zasadne i celowe. Zazwyczaj w tej procedurze analizuje się następujące elementy:

  • przychody miesięczne i roczne potencjalnego kredytobiorcy,
  • obecny stan zadłużenia,
  • historię kredytową, w szczególności terminowość spłaty poszczególnych zobowiązań,
  • stan cywilny, a także fakt, czy między małżonkami występuje wspólność, czy rozdzielność majątkowa,
  • wielkość gospodarstwa domowego i liczba osób na utrzymaniu klienta,
  • posiadanie dzieci,
  • wykonywany zawód,
  • stanowisko pracy,
  • staż pracy,
  • podstawa nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie, powołanie itd.)

Ocena zdolności kredytobiorcy do zaciągnięcia zobowiązania na podstawie szybkiego rzutu oka na wymienione powyżej czynniki może nastręczać pewnych trudności, jeżeli nie ma się odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Dwudziesty pierwszy wiek oferuje jednak niemalże nieograniczone możliwości techniczne, dlatego bez wychodzenia z domu każdy może sprawdzić, ile wynosi jego zdolność kredytowa, za pomocą kalkulatora online.

Czy można zwiększyć zdolność kredytową?

Może zdarzyć się sytuacja, w której zdolność kredytowa kredytobiorcy w konkretnym banku okaże się zbyt niska. Co wtedy zrobić? Zasadniczo występują dwie możliwości, można spróbować złożyć wniosek do innego banku bądź też spróbować zwiększyć swoją wiarygodność finansową. Istnieje kilka sprawdzonych sposobów, by sprawić, że zdolność kredytowa danej osoby stanie się wyższa. Przede wszystkim należy przeanalizować swój obecny stan zadłużenia, a jeśli to możliwe – skonsolidować pożyczki.