Restrukturyzacja kredytowa – ogólna charakterystyka

Restrukturyzacja kredytowa – ogólna charakterystyka

Żadna osoba zaciągająca kredyt w banku lub innej instytucji nie może być pewna, jaka będzie jej kondycja finansowa w kolejnych latach. Nierzadko bowiem zdarzają się w życiu sytuacje, gdy z powodu problemów z pieniędzmi ktoś nie jest w stanie terminowo spłacać rat. Na szczęście nie oznacza to od razu licytacji komorniczej lub bankructwa, ponieważ istnieje taka opcja jak restrukturyzacja kredytowa. Z niniejszego artykuły dowiemy się kilku niezwykle ważnych kwestii na temat tego specyficznego procesu.

Ogólna charakterystyka i poszczególne formy

Restrukturyzacja kredytowa to nic innego jak zmiana dotychczasowych warunków umowy w celu ułatwienia dalszej spłaty zobowiązań. Chodzi o taką modyfikację modelu regulowania rat, która okaże się co prawda mniej korzystna w dłuższej perspektywie czasowej, ale jednocześnie pozwoli skutecznie uniknąć całkowitej niewypłacalności. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem złożenie stosownego wniosku o restrukturyzację musi wynikać z inicjatywy klienta i być poparte dobrym uzasadnieniem.

Najczęstszą formą omawianego procesu jest po prostu zmiana harmonogramu spłat, polegająca na wydłużeniu całego okresu albo innym rozplanowaniu terminarza. Wiąże się to bezpośrednio ze wzrostem liczby rat, co skutkuje zauważalnie mniejszym obciążeniem dla kieszeni danej osoby. Z drugiej jednak strony trzeba się tutaj liczyć z dodatkowymi kosztami. Oto pozostałe istotne możliwości w ramach restrukturyzacji:

  • modyfikacja oprocentowania – opiera się na ograniczeniu wysokości odsetek (pełniących rolę swoistej marży), czyli zysku dla instytucji bankowej w zamian za pożyczenie pieniędzy; nie jest to rozwiązanie powszechnie stosowane ze względu na duży poziom komplikacji
  • wakacje od kredytu – wstrzymanie spłaty rat na określony czas, np. kilka miesięcy; to dobra metoda zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy jedynie chwilowe kłopoty z finansami
  • tzw. raty balonowe – zwiększenie wysokości konkretnych rat kosztem innych
  • sprzedaż zabezpieczeń kredytowych – chodzi przede wszystkim o ubezpieczenie pomostowe lub ubezpieczenie nieruchomości
  • relokacja zobowiązania do zupełnie innego banku – jest to rozsądna opcja jedynie wtedy, kiedy konkurencyjny podmiot udostępnia bardziej korzystną ofertę

Jak prawidłowo wypełnić wniosek?

Standardowa restrukturyzacja kredytowa wymaga poniesienia kosztów związanych z zapłatą za wykonanie aneksu do umowy i przeprowadzeniem inspekcji bankowej. Nie są to przeważnie duże kwoty, ponieważ mieszczą się w granicach kilkuset złotych. Warunkiem skorzystania z restrukturyzacji jest oczywiście złożenie odpowiedniego wniosku, w którym koniecznie musi się znaleźć dokładne uzasadnienie chęci dokonania zmiany w zakresie spłaty rat (kilka solidnych argumentów).

Niezbędne okażą się tutaj rozmaite dokumenty – np. wyciągi z konta czy orzeczenia lekarskie. Wniosek należy uzupełnić o informacje w postaci: danych osobowych, adresu domowego, numeru karty kredytowej, nazwy instytucji (kredytodawcy), wybranej formy restrukturyzacji, a także długości przewidywanych problemów z płynnością finansową. Całość wystarczy opatrzyć czytelnym podpisem i przesłać tradycyjną pocztą, e-mailem bądź zanieść osobiście do placówki bankowej.