Konsolidacja chwilówek – czym się charakteryzuje?

Konsolidacja chwilówek – czym się charakteryzuje?

Konsolidowanie chwilówek to pojęcie, z którym część pożyczkobiorców z całą pewnością się spotkała, nie każdy jednak wie, na czym polega konsolidacja pożyczek i dlaczego warto to robić. Konsolidacja pożyczek to nic innego jak podliczenie wszelkich zobowiązań finansowych z tytułu wcześniejszych pożyczek w tym pożyczek przeterminowanych i wystąpienie o pożyczkę konsolidacyjną, której wysokość będzie równać się wysokości wszelkich zobowiązań finansowych, a pieniądze z niej posłużą tylko do spłaty wcześniejszych zobowiązań.

Cechy pożyczki konsolidacyjnej

Charakterystyczną cechą pożyczki konsolidacyjnej jest brak możliwości wypłacenia jej pożyczkobiorcy. Nie dostanie on gotówki do ręki, nawet jeśli zobowiąże się do tego, że przeznaczy pieniądze na spłatę zobowiązań i na nic innego. Dla bezpieczeństwa, to firma pożyczkowa udzielająca pożyczki konsolidacyjnej, sama w imieniu klienta przelewa pieniądze z pożyczki konsolidacyjnej, do wszystkich firm pożyczkowych w których klient posiada zobowiązania finansowe.

Jeśli jakaś pożyczka jest już przeterminowana i prowadzone są działania komornicze lub windykacyjne, firma udzielająca pożyczki konsolidacyjnej, określoną sumę przelewa na konto firmy windykacyjnej czy też komornika. Klient zamiast pieniędzy z pożyczki, otrzymuje tylko poświadczenie, że jego zobowiązania zostały pieniędzmi z pożyczki spłacone on sam zaś pozostaje tylko z jednym długiem, czyli pożyczką konsolidacyjną, której raty zawsze są niższe od rat wszelkich wcześniejszych pożyczek.

Dlaczego warto?

Konsolidacja chwilówek po terminie jest ważna i opłacalna i to z wielu powodów. Przede wszystkim rozwiązuje problem narastającego zadłużenia, którego spłacenie w inny sposób nie byłoby możliwe. Odsetki, koszty komornicze czy indykacyjne tylko powiększałyby zadłużenie, przyczyniając się do narastających problemów finansowych. Konsolidacja chwilówek po terminie istotna jest także z innego powodu.

Dzięki skonsolidowaniu pożyczek i ich spłaceniu przestaje istnieć ryzyko działań windykacyjnych i komorniczych, dzięki czemu klient nie musi się martwić, że w każdej chwili może odwiedzić go komornik, w każdej chwili może dojść do zablokowania konta bankowego, czy zajęcia wynagrodzenia za pracę. Niewątpliwie brak takiego ryzyka, to mniej stresu w życiu a więc coś, co jest bardzo istotne dla zdrowia.

Warto porównać kilka ofert

Oczywiście konsolidacja chwilówek po terminie to również oferta pożyczkowa i zobowiązanie, które trzeba będzie uregulować w terminie, w przeciwnym razie bowiem zadłużenie ponownie będzie narastać.

Z tego między innymi powodu, oferty pożyczek konsolidacyjnych warto porównać, a tą, która wydaje się najkorzystniejsza, sprawdzić, zapoznając się z umową pożyczki, regulaminami, cennikami i innymi dokumentami, które określają zasady jej przyznawania i późniejszego spłacania. Dopiero gdy będziemy mieć pewność, że dana pożyczka konsolidacyjna jest oparta na zrozumiałych zasadach a jednocześnie niedroga, można decydować się na podpisanie umowy pożyczki, umowy, która jest oczywiście zobowiązaniem do terminowego jej spłacenia.