Jak uzyskać kredyt dla firm od pierwszego dnia działalności?

Jak uzyskać kredyt dla firm od pierwszego dnia działalności?

Pokaźny zastrzyk gotówki to coś, czego firmy dopiero wchodzące na rynek potrzebują najbardziej. Niestety, nie każdy początkujący przedsiębiorca posiada zasoby w takiej wysokości, która pozwoliłaby mu na zrealizowanie wszystkich planów i pełne rozwinięcie skrzydeł. Co zrobić w takiej sytuacji? Wiele osób, chcąc założyć własny biznes, pożycza środki od znajomych i rodziny, ponieważ uważa, że bank nie udziela wsparcia finansowego biznesmenom na początku swojej drogi.

Takie założenie jest błędne, ponieważ obecnie wiele instytucji oferuje taką możliwość jak kredyt dla firm od pierwszego dnia działalności. Do uzyskania pomocy tego rodzaju nie potrzeba załatwiać wszystkich tych formalności, jakich spełnienie jest wymagane przy kredycie dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują już od pewnego czasu. Nie sposób bowiem prosić początkującego biznesmena o przedstawienie wyników finansowych swojej firmy z ostatnich lat, ponieważ najzwyczajniej w świecie jest to niemożliwe, gdyż dana działalność gospodarcza w takim okresie nie była nawet zarejestrowana. Jakich czynności należy zatem dopełnić, by uzyskać kredyt dla firm od pierwszego dnia po rejestracji?

Rozwiązanie dla debiutantów

W większości przypadków banki decydują się na udzielenie pożyczki firmie, która posiada rozliczenia z co najmniej jednego zamkniętego roku podatkowego. Taki okres czasu pozwala już bowiem na dosyć dokładną ocenę stanu finansów przedsiębiorstwa oraz sporządzenie prognozy jego zysków na przyszłość.

Do niedawna osobom prowadzącym działalność gospodarczą przydzielano pieniądze jedynie poprzez zastosowanie tej procedury, co oczywiście zamykało początkującym drogę do ubiegania się o kredyt dla firm. Na szczęście dzisiaj instytucje kredytowe zmieniły nieco swoje podejście i udzielają wsparcia np. start-upom. Oczywiście pieniądze nie są pożyczane zupełnie dowolnie, aby je otrzymać, trzeba spełnić szereg wymagań, dzięki którym bank może się zabezpieczyć przed ewentualnym niepowodzeniem danego przedsięwzięcia.

Jak uzyskać kredyt dla firm na start?

Liczba banków, które w swojej ofercie mają kredyt dla firm od początku działalności, zwany także kredytem na start, z każdym rokiem wzrasta. Pracownicy tych instytucji doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że pieniądze, którymi dysponuje początkujący biznesmen, rzadko wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów związanych z organizacją nowego przedsięwzięcia. Co zrobić, aby uzyskać tego rodzaju wsparcie finansowe?

Przede wszystkim odpowiednio wcześnie należy skompletować wszystkie potrzebne dokumenty, takie jak: zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, dokładnie opracowany biznesplan oraz wpis do rejestru działalności gospodarczej CEIDG. Niektóre banki udzielające kredytu na start niekiedy wymagają od klienta także przedstawienia zabezpieczenia. Może ono przyjmować bardzo różną postać, najczęściej kredytobiorcy decydują się na poręczenie osoby trzeciej bądź ustanowienie hipoteki na nieruchomości.