Jak liczona jest zdolność kredytowa?

Jak liczona jest zdolność kredytowa?

Banki, zanim udzielą decyzję o przyznaniu kredytu, zawsze dokładnie analizują sytuację finansową wnioskodawcy. Mowa tu m.in. o ocenie zdolności kredytowej. Bez odpowiedniej zdolności uzyskanie kredytu najczęściej jest niemożliwe. Dlatego warto wiedzieć czym ona jest, jak banki ją obliczają oraz co na nią wpływa.

Czym jest zdolność kredytowa?

Jednym z najważniejszych parametrów decydującym o tym czy otrzyma się kredyt jest właśnie zdolność kredytowa. Od niej zależy nie tylko samo otrzymanie kredytu, ale również jego kwota oraz warunki. Mówiąc ogólnie powiedzieć można, że zdolność kredytowa to zdolność osoby starającej się o kredyt do jego spłaty w wyznaczonym terminie. Banki obliczając zdolność kredytową biorą pod uwagę kilka istotnych czynników. Wśród nich wymienić można wysokość wnioskowanej kwoty, wiek wnioskodawcy, wysokość dochodów, źródło dochodu, miesięczne wydatki oraz inne posiadane przez wnioskodawcę zobowiązania.

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Jednym z najważniejszych czynników, jaki ma wpływ na zdolność kredytową są osiągane przez wnioskodawcę miesięczne dochody. Jednak wiedzieć trzeba, że banki nie biorą pod uwagę jedynie samej wysokości miesięcznych zarobków. Ważne są także źródła ich pozyskiwania. Najkorzystniej na zdolność kredytową wpływa zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony. Często banki biorą pod uwagę także staż pracy wnioskodawcy.

Im jest on dłuższy, tym lepiej. To dla banku mniejsze ryzyko, że wnioskodawca może utracić źródło dochodów. Banki oceniając zdolność kredytową muszą brać pod uwagę wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Jedną z takich wytycznych jest to, że miesięczna rata kredytu nie może przekraczać 50% miesięcznego dochodu. Bardzo ważna jest również historia kredytowa. Jeśli wnioskodawca posiadał już kredyty lub pożyczki i spłacał jest w terminie, to zwiększa w oczach banku jego zdolność kredytową.

Co obniża zdolność kredytową?

Jednym z głównych czynników mających wpływ na obniżenie zdolności kredytowej są posiadane inne zobowiązania finansowe. Jeśli wnioskodawca posiada w momencie składania wniosku inne kredyty lub pożyczki, to fakt ten obniża ich zdolność kredytową. Warto zatem przed złożeniem wniosku postarać się o ich spłatę. Dobrym rozwiązaniem jest zamknięcie kart kredytowych oraz linii debetowych w rachunkach bankowych. To zarówno zbuduje pozytywną historię kredytową, jak i zwiększy zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa jest niezwykle ważna. To główny czynnik wpływający na decyzję banku o przyznaniu kredytu. Warto zatem zadbać o to, aby była jak najwyższa.