Co powinniśmy zrobić przed wzięciem kredytu

Co powinniśmy zrobić przed wzięciem kredytu

Ciągle można usłyszeć, że ktoś z naszego otoczenia ma problemy ze spłatą kredytu. Niektórzy, z kolei wręcz panicznie boją się tego typu zobowiązań. Naszym zdaniem wszystko jest dla ludzi, jednak zawsze trzeba do tego podchodzić z rozwagą i będąc wyposażonym w niezbędną wiedzę.

Kredyt – co muszę wiedzieć?

Kredyt to zobowiązanie finansowe. O kredyt możemy starać się jedynie w banku i SKOKu. Tylko te dwie instytucje są upoważnione przepisami prawa bankowego do ich udzielania. Wszelkie inne formy instytucje pozabankowe udzielają natomiast pożyczek. Często oba terminy używane są zamiennie, jednakże powinniśmy wiedzieć, że zgodnie z prawidłowym nazewnictwem produktów finansowych są to dwa odrębne twory.

Pod postacią kredytu pożyczane są nam pieniądze, które zgodnie z definicją muszą zostać przeznaczone na określony w umowie cel. Bank ma także prawo skontrolowania tego czy pieniądze z kredytu zostały przez nas wydane na cel wynikający z umowy. Jedynym wyjątkiem jest kredyt gotówkowy na dowolny cel, gdzie pieniądze możemy przeznaczyć na co tylko chcemy.

Kredyt to także, albo przede wszystkim zobowiązanie finansowe. W określonych harmonogramem terminach, który jest załącznikiem do umowy, musimy spłacać raty kredytu. Oczywiście oddajemy więcej aniżeli pożyczamy. Poza kapitałem kredytu ponosimy także koszt odsetek oraz koszty dodatkowe takiej jak np. ubezpieczenie czy opłata za udzielenie kredytu.

Co powinniśmy zrobić przed wzięciem kredytu

Zanim więc zdecydujemy się na wzięcie kredytu powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie czy nas na niego stać. Wiele osób interesuje przede wszystkim fakt, że w szybki sposób mogą mieć na koncie potrzebną gotówkę. Nie zastanawiają sie natomiast nad konsekwencjami jakie niesie za sobą umowa kredytu, czyli comiesięczny obowiązek terminowej spłaty raty. Zatem zanim zdecydujemy się na pożyczanie pieniędzy powinniśmy szczegółowo przeanalizować nasze przychody i wydatki. W ten sposób będziemy w stanie określić ile mniej więcej środków pozostaje nam na inne cele, a tym samym ile pieniędzy jesteśmy w stanie przeznaczyć na ratę kredytu. Zatem nie tylko sama wysokość kredytu ma znaczenie ale również wysokość poszczególnych rat. Jeśli odpowiednio dostosujemy wysokość miesięcznego zobowiązania do naszej sytuacji finansowej będziemy mieli pewność, że spłata kredytu nie będzie dla nas problemem.